Aufruf-Statistik für w0076dac

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2021 - URL
Erstellt am 01-May-2021 00:36 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

  Anfragen       URL
---------------- --------------------

2617   34.69% /robots.txt
1679   22.26% /gb/[url
295    3.91% /NEU/info_rezension.php
217    2.88% /favicon.ico
212    2.81% /gb/
62     0.82% /gb/ñèìñ 3 rush[/url
62     0.82% /gb/ñèìñ 4 ñ íàòàøêîé [/url
57     0.76% /gb/impressum.php
51     0.68% /gb/Âàëåðèàí è ãîðîä òûñÿ÷è ïëàíåò â êèíî êèðîâ
48     0.64% /gb/http:/vmolodov.ru
46     0.61% /gb/http:/narufans.ru
46     0.61% /gb/http:/www.goodblockmachine.com/home.php
45     0.60% /gb/http:/www.smilingworldministry.org/
40     0.53% /gb/http://www.smilingworldministry.org/
40     0.53% /gb/http:/bteavto.ru
39     0.52% /gb/http:/okabawes.co.id/
39     0.52% /gb/http://okabawes.co.id/
36     0.48% /gb/Çäåñü: http:/balyasiny-optom.ru/stavim-balyasini-sami.html
35     0.46% /gb/Çäåñü: http:/balyasiny-optom.ru/stavim-balyasini-sami.html
35     0.46% /gb/Çäåñü: http:/balyasiny-optom.ru/foto-ploskie-reznie-balyasini.html
34     0.45% /intern/forum_showforum.php
32     0.42% /bla/intern/forum_showforum.php
32     0.42% /
30     0.40% /gb/10 -2014101.html
25     0.33% /NEU/plugins/floatbox/floatbox.js
25     0.33% /gb/deutsche-porno-filme.com
24     0.32% /NEU/plugins/floatbox/floatbox.css
24     0.32% /board/ chelovek _ pauk _vozvrashhenie_ domoj _2017_ hd /2-1-0-364
24     0.32% /impressum.phpMehrere
22     0.29% /gb/phd thesis writing servives
22     0.29% /gb/sims 3 lebensfreude amazon[ /url
21     0.28% /gb/http://okabawes.co.id/
20     0.27% /bla/intern/forum_newpost.php
20     0.27% /gb/Çäåñü: http://balyasiny-optom.ru/stavim-balyasini-sami.html
20     0.27% /gb/http://www.goodblockmachine.com/home.php
20     0.27% /gb/http://narufans.ru
20     0.27% /www.ragazzi-music.de/cumulonimbus11.html
20     0.27% /gb/http://narufans.ru
20     0.27% /gb/http://www.smilingworldministry.org/
20     0.27% /bla/intern/forum.php
19     0.25% /gb/Çäåñü: http://balyasiny-optom.ru/foto-ploskie-reznie-balyasini.html
19     0.25% /gb/http://vmolodov.ru
19     0.25% /gb/http://bteavto.ru
19     0.25% /gb/viagra
19     0.25% /gb/Çäåñü: http://balyasiny-optom.ru/foto-ploskie-reznie-balyasini.html
19     0.25% /gb/Çäåñü: http://balyasiny-optom.ru/stavim-balyasini-sami.html
19     0.25% /gb/foxyface. ru /moda/moda-dlya-beremennykh- 2012
19     0.25% /gb/by/bursity
19     0.25% /gb/manual -digital-multimeter-9202.html
18     0.24% /intern/forum.php
18     0.24% /intern/forum_newpost.php
17     0.23% /gb/http:/www.goodblockmachine.com/home.php
16     0.21% /gb/t
15     0.20% /gb/ñèìñ 3 rush[/url
15     0.20% /pics/cd11_black.jpg
15     0.20% /sexosochi.love
14     0.19% /gb/http:/narufans.ru
14     0.19% /gb/http:/vmolodov.ru
14     0.19% /gb/Çäåñü: http:/balyasiny-optom.ru/foto-ploskie-reznie-balyasini.html
14     0.19% /gb/Âàëåðèàí è ãîðîä òûñÿ÷è ïëàíåò â êèíî êèðîâ
13     0.17% /gb/http:/bteavto.ru
13     0.17% /gb/http:/www.smilingworldministry.org/
13     0.17% /gb/Çäåñü: http:/balyasiny-optom.ru/stavim-balyasini-sami.html
13     0.17% /pics/text.png
13     0.17% /english
12     0.16% /gb/http:/okabawes.co.id/
12     0.16% /sitemap.xml
11     0.15% /wp-login.php
10     0.13% /gb/ñèìñ 4 ñ íàòàøêîé [/url
10     0.13% /usage/r
10     0.13% /usage/usage_201606.html/r
9     0.12% /gb/http:/okabawes.co.id
9     0.12% /usage/ http:/balyasiny-optom.ru/foto-ploskie-reznie-balyasini.html
8     0.11% /bla/intern/lib/functions.js
8     0.11% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
8     0.11% /NEU/gals/45-neub/15.jpg
8     0.11% /NEU/gals/45-neub/10.jpg
8     0.11% /NEU/gals/82-ruet/tn/12.jpg
8     0.11% /NEU/gals/130-unem/tn/24.jpg
8     0.11% /NEU/gals/108-stei/2.jpg
8     0.11% /NEU/gals/90-bsdo/tn/26.jpg
8     0.11% /NEU/gals/21-kult/1.jpg
8     0.11% /NEU/gals/55-juze/1.jpg
8     0.11% /NEU/gals/72-MrdB/46.jpg
8     0.11% /wp-json/wp/v2/users/10
8     0.11% /bla/intern/bbcode.js
7     0.09% /bla/intern/forum_showthread.php
7     0.09% /bla/intern/dateplanner.php
7     0.09% /gb/ ñèìñ 3 rush[/url
7     0.09% /NEU/gb
7     0.09% /gb/ 
7     0.09% /components/com_foxcontact/wso.php
7     0.09% /NEU/gals/99-stus/tn/13.jpg
7     0.09% /NEU/gals/76-stus/tn/24.jpg
7     0.09% /gb/entryadd.php
6     0.08% /gb/ by/bursity
6     0.08% /forum_showforum.php
6     0.08% /blubbintern/plugins/floatbox/floatbox.js
6     0.08% /gb/ foxyface. ru /moda/moda-dlya-beremennykh- 2012 
6     0.08% /.git/config
6     0.08% /forum.php
6     0.08% /board/+chelovek+_+pauk+_vozvrashhenie_+domoj+_2017_+hd+/2-1-0-364
6     0.08% /xmlrp.php
6     0.08% /NEU/gals/135-wack/tn/7.jpg
6     0.08% /english/index2.php
6     0.08% /NEU/impressum.php
6     0.08% /wp-json/wp/v2/users/5
6     0.08% /components/com_foxcontact/error.php
6     0.08% /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xml
5     0.07% /gb/english
5     0.07% /gb/style.css
5     0.07% /wp-json/wp/v2/users/3
5     0.07% /components/com_foxcontact/d.php
5     0.07% /usage/error
5     0.07% /gb/http:/okabawes.co.id
5     0.07% /bla/intern/styles/default/style.css
5     0.07% /NEU/gals/03-1stus/5.jpg
5     0.07% /components/com_foxcontact/Blackb0x.php
5     0.07% /usage/wp-content/plugins/dzs-videogallery/admin/upload/ze.phtml
5     0.07% /forum_newpost.php
5     0.07% /fuegein.php
5     0.07% /e/data/js/ajax.js
5     0.07% /gb/anime -nadpisi-586.gif
5     0.07% /adminer.php
4     0.05% /pics/members/Binia_t.jpg
4     0.05% /gb/ file_get_contents(/var/www/spawn/data/www/spawnnet.ru/static/pages/efixo.ru/vywutaqo.efixo.ru.json): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/spawn/data/www/spawnnet.ru/control/cron/xrumlinks.php:23 
4     0.05% /usage_201908.html
4     0.05% /usage/ http:/balyasiny-optom.ru/stavim-balyasini-sami.html
4     0.05% /topic/contact.php
4     0.05% /usage/components/com_foxcontact/Blackb0x.php
4     0.05% /usage/xpo.php
4     0.05% /NEU/gals/47-stus/tn/16.jpg
4     0.05% /gb/ sims 3 lebensfreude amazon[ /url
4     0.05% /[url
4     0.05% /gb/contact.php
4     0.05% /blubbintern/plugins/floatbox/floatbox.css
4     0.05% /gb/moresmilies.php
4     0.05% /+chelovek+_+pauk+_vozvrashhenie_+domoj+_2017_+hd+/2-1-0-364
4     0.05% /intern/forum_showthread.php
4     0.05% /info.phpinfo_rezension.php
4     0.05% /gb/ ñèìñ 4 ñ íàòàøêîé [/url
4     0.05% /components/com_foxcontact/hph.php
4     0.05% /components/com_foxcontact/bhs.php
4     0.05% /usage/components/com_foxcontact/bhs.php
4     0.05% /usage/components/com_foxcontact/error.php
4     0.05% /gb/index2.php
4     0.05% /gb/gigs.php
4     0.05% /gb/shop.php
4     0.05% /gb/pics.php
4     0.05% /gb/info.php
4     0.05% /ads.txt
4     0.05% /boards/topic/contact.php
4     0.05% /wp-includes/css/wp-config.php
4     0.05% /administrator/
4     0.05% /gb/http
4     0.05% /old-index.php
4     0.05% /wpconfig_bak.php
3     0.04% /NEU/pics/cd12_black.jpg
3     0.04% /includes/xmlrpc.php
3     0.04% /usage_201907.html
3     0.04% /wp-content/plugins/dzs-videogallery/admin/upload/good.phtml
3     0.04% /NEU/pics/shop/44.jpg
3     0.04% /gb/http:/www.smilingworldministry.org
3     0.04% /wp-includes/wlwmanifest.xml
3     0.04% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
3     0.04% /web/wp-includes/wlwmanifest.xml
3     0.04% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
3     0.04% /website/wp-includes/wlwmanifest.xml
3     0.04% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
3     0.04% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
3     0.04% /2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
3     0.04% /wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
3     0.04% /test/wp-includes/wlwmanifest.xml
3     0.04% /wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml
3     0.04% /site/wp-includes/wlwmanifest.xml
3     0.04% /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
3     0.04% /sito/wp-includes/wlwmanifest.xml
3     0.04% /NEU/pics/cd2_black.jpg
3     0.04% /xpo.php
3     0.04% /NEU/pics/news/verbeugung.jpg
3     0.04% /citrix/cgi/Resources/List
3     0.04% /cgi/Resources/List
3     0.04% /NEU/pics/cd11_black.jpg
3     0.04% /usage/includes/xmlrpc.php
3     0.04% /bla/intern/
3     0.04% /err.html
3     0.04% /data/admin/allowurl.txt
3     0.04% /wp-admin/admin-ajax.php
3     0.04% /usage/rainbow.php
3     0.04% /NEU/pics/cd9_black.jpg
3     0.04% /gb/ 10 -2014101.html
3     0.04% /admin/
3     0.04% /downloader/
3     0.04% /admin.php
3     0.04% /Backoffice/
3     0.04% /NEU/pics/shop/35.jpg
2     0.03% /NEU/pics/cd4_black.jpg
2     0.03% /gb/ t
2     0.03% /usage/wp-content/plugins/dzs-videogallery/admin/upload/good.phtml
2     0.03% /wp-content/plugins/dzs-videogallery/admin/upload/roins.php
2     0.03% /2018/wp-includes/wlwmanifest.xml
2     0.03% /media/wp-includes/wlwmanifest.xml
2     0.03% /usage/VR46.PHP
2     0.03% /NEU/pics/shop/21.jpg
2     0.03% /xxxss
2     0.03% /gb/fuegein.php
2     0.03% /old/wp-admin/
2     0.03% /gb/ manual -digital-multimeter-9202.html
2     0.03% /java.php
2     0.03% /NEU/pics/cd3_black.jpg
2     0.03% /NEU/pics/shop/40.jpg
2     0.03% /gb/http:/www.smilingworldministry.org
2     0.03% /humans.txt
2     0.03% /wordpress/wp-admin/
2     0.03% /wp-admin/
2     0.03% /FileZilla.xml
2     0.03% /bla/intern
2     0.03% /NEU/pics/news/p1010243aKlein.jpg
2     0.03% /sxd/sxd.js
2     0.03% /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
2     0.03% /api/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
2     0.03% /laravel/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
2     0.03% /test/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
2     0.03% /admin/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
2     0.03% /testing/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
2     0.03% /core/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
2     0.03% /local/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
2     0.03% /lib/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
2     0.03% /backup/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
2     0.03% /demo/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
2     0.03% /new/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
2     0.03% /en/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
2     0.03% /beta/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
2     0.03% /assets/ckfinder/config.js
2     0.03% /assets/kcfinder/js/helper.js
2     0.03% /assets/kcfinder/js/041.dialogs.js
2     0.03% /larva.php
2     0.03% /VR46.PHP
2     0.03% /modules/blocktestimonial/addtestimonial.php
2     0.03% /css.php
2     0.03% /NEU/gals/93-schu/tn/12.jpg
2     0.03% /favicon.png
2     0.03% /admin/.env
2     0.03% /laravel/.env
2     0.03% /wallet.dat
2     0.03% /.bitcoin/wallet.dat
2     0.03% /bitcoin/wallet.dat
1     0.01% /_ignition/health-check/
1     0.01% /NEU/gals/135-wack/12.jpg
1     0.01% /metrics
1     0.01% /wp-json/wp/v2/users
1     0.01% /.circleci/ssh-config
1     0.01% /elmah.axd
1     0.01% /NEU/pics/cd15_black.jpg
1     0.01% /eam/vib
1     0.01% /api/application.wadl
1     0.01% /sitemap-index.xml
1     0.01% /sitemaps/sitemap.xml
1     0.01% /NEU/gals/72-MrdB/tn/15.jpg
1     0.01% /webapi/v1/system/accountmanage/account
1     0.01% /NEU/gals/124-celt/tn/8.jpg
1     0.01% /blog/wp-login.php
1     0.01% /wp-admin
1     0.01% /wordpress/wp-login.php
1     0.01% /gb/ Âàëåðèàí è ãîðîä òûñÿ÷è ïëàíåò â êèíî êèðîâ 
1     0.01% /gals/98-schw/tn/2.jpg
1     0.01% /NEU/pics/shop/39.jpg
1     0.01% /NEU/pics/shop/22.jpg
1     0.01% /.well-known/security.txt
1     0.01% /laravel/_ignition/health-check/
1     0.01% /bower.json
1     0.01% /plugins/floatbox/languages/C.json
1     0.01% /.svn/text-base/
1     0.01% /NEU/pics/shop/43.jpg
1     0.01% /phpinfo.php
1     0.01% /infophp.php
1     0.01% /pinfo.php
1     0.01% /old_phpinfo.php
1     0.01% /linusadmin-phpinfo.php
1     0.01% /php-info.php
1     0.01% /wp-config.php
1     0.01% /.wp-config.php.swp
1     0.01% /wp-config-sample.php
1     0.01% /wp-config.inc
1     0.01% /wp-config.old
1     0.01% /wp-config.txt
1     0.01% /wp-config.php.txt
1     0.01% /wp-config.php.bak
1     0.01% /wp-config.php.old
1     0.01% /wp-config.php.dist
1     0.01% /wp-config.php.inc
1     0.01% /wp-config.php.swp
1     0.01% /wp-config.php.html
1     0.01% /wp-config-backup.txt
1     0.01% /wp-config.php.save
1     0.01% /wp-config.php~
1     0.01% /wp-config.php.orig
1     0.01% /wp-config.php.original
1     0.01% /_wpeprivate/config.json
1     0.01% /filezilla.xml
1     0.01% /backup/wp-admin/
1     0.01% /mifs/.
1     0.01% /blog/
1     0.01% /wp/wp-admin/
1     0.01% /NEU/pics/shop/2.jpg
1     0.01% /wp-includes/css/buttons.css
1     0.01% /css/album.css
1     0.01% /NEU/pics/news/fanset.jpg
1     0.01% /.git/HEAD
1     0.01% /OLD/wp-admin/
1     0.01% /NEU/gals/47-stus/tn/7.jpg
1     0.01% /wp-admin/setup-config.php
1     0.01% /wordpress/wp-admin/setup-config.php
1     0.01% /blog/wp-admin/setup-config.php
1     0.01% /old/wp-admin/setup-config.php
1     0.01% /new/wp-admin/setup-config.php
1     0.01% /test/wp-admin/setup-config.php
1     0.01% /wp/wp-admin/setup-config.php
1     0.01% /Telerik.Web.UI.DialogHandler.aspx
1     0.01% /dup-installer/main.installer.php
1     0.01% /backup/dup-installer/main.installer.php
1     0.01% /assets/js/ckfinder/config.js
1     0.01% /ckfinder/config.js
1     0.01% /js/ckfinder/config.js
1     0.01% /inc/ckfinder/config.js
1     0.01% /includes/ckfinder/config.js
1     0.01% /includes/js/ckfinder/config.js
1     0.01% /inc/js/ckfinder/config.js
1     0.01% /script/js/ckfinder/config.js
1     0.01% /script/ckfinder/config.js
1     0.01% /assets/js/kcfinder/js/helper.js
1     0.01% /kcfinder/js/helper.js
1     0.01% /js/kcfinder/js/helper.js
1     0.01% /inc/kcfinder/js/helper.js
1     0.01% /includes/kcfinder/js/helper.js
1     0.01% /includes/js/kcfinder/js/helper.js
1     0.01% /inc/js/kcfinder/js/helper.js
1     0.01% /script/js/kcfinder/js/helper.js
1     0.01% /script/kcfinder/js/helper.js
1     0.01% /assets/js/kcfinder/js/041.dialogs.js
1     0.01% /kcfinder/js/041.dialogs.js
1     0.01% /js/kcfinder/js/041.dialogs.js
1     0.01% /inc/kcfinder/js/041.dialogs.js
1     0.01% /includes/kcfinder/js/041.dialogs.js
1     0.01% /includes/js/kcfinder/js/041.dialogs.js
1     0.01% /inc/js/kcfinder/js/041.dialogs.js
1     0.01% /script/js/kcfinder/js/041.dialogs.js
1     0.01% /script/kcfinder/js/041.dialogs.js
1     0.01% /NEU/gals/47-stus/tn/21.jpg
1     0.01% /license.txt
1     0.01% /xmlrpc.php
1     0.01% /README.txt
1     0.01% /language/en-GB/en-GB.xml
1     0.01% /CHANGELOG.txt
1     0.01% /user/login
1     0.01% /gb/url
1     0.01% /airflow.cfg
1     0.01% /NEU/gals/81-ruet/tn/2.jpg
1     0.01% /NEU/gals/81-ruet/tn/10.jpg
1     0.01% /admin
1     0.01% /modules/autoupgrade/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
1     0.01% /modules/autoupgrade/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/XsamXadoo_Bot_Rce.php
1     0.01% /modules/ps_facetedsearch/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
1     0.01% /modules/ps_facetedsearch/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/XsamXadoo_Bot_Rce.php
1     0.01% /modules/gamification/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
1     0.01% /modules/gamification/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/XsamXadoo_Bot_Rce.php
1     0.01% /modules/smartprestashopthemeadmin/ajax_smartprestashopthemeadmin.php
1     0.01% /modules/jmsslider/ajax_jmsslider.php
1     0.01% /modules/jmsslider/views/img/layers/xsam_xadoo_bot.php
1     0.01% /modules/groupcategory/GroupCategoryUploadImage.php
1     0.01% /modules/verticalmegamenus/VerticalMegaMenusUploadImage.php
1     0.01% /modules/verticalmegamenus/images/temps/xsam_xadoo_bot.php
1     0.01% /modules/fieldvmegamenu/ajax/upload.php
1     0.01% /modules/fieldvmegamenu/uploads/xsam_xadoo_bot.php
1     0.01% /modules/vtemskitter/uploadimage.php
1     0.01% /modules/vtemskitter/img/xsam_xadoo_bot.php
1     0.01% /upload/xsam_xadoo_bot.php
1     0.01% /gb/sims 3 supernatural pack 
1     0.01% /gb/ //spolox. ru/artic-prokladka-kabelyta/prokladka-kabeluya-91. html
1     0.01% /gb/ [url
1     0.01% /gb/hour free play casino. .. and the awakening of sexual [url
1     0.01% /log/error.log
1     0.01% /errors/errors.log
1     0.01% /2020/wp-includes/wlwmanifest.xml
1     0.01% /NEU/gals/186-SaMo/tn/8.jpg
1     0.01% /ftpsync.settings
1     0.01% /NEU/gals/93-schu/tn/24.jpg
1     0.01% /awstats/
1     0.01% /images../.git/config
1     0.01% /content../.git/config
1     0.01% /media../.git/config
1     0.01% /NEU/gals/81-ruet/tn/11.jpg
1     0.01% /NEU/gals/186-SaMo/tn/4.jpg
1     0.01% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
1     0.01% /wp-admin/install.php
1     0.01% /wp-content/plugins/easy-wp-smtp/
1     0.01% /wp/wp-content/plugins/easy-wp-smtp/
1     0.01% /wordpress/wp-content/plugins/easy-wp-smtp/
1     0.01% /host.key
1     0.01% /privatekey.key
1     0.01% /.ssh/id_dsa
1     0.01% /.ssh/known_hosts.old
1     0.01% /cumulo-nimbus.de.key
1     0.01% /.remote
1     0.01% /.local
1     0.01% /.production
1     0.01% /vendor/.env
1     0.01% /lib/.env
1     0.01% /lab/.env
1     0.01% /cronlab/.env
1     0.01% /cron/.env
1     0.01% /core/.env
1     0.01% /core/app/.env
1     0.01% /core/Datavase/.env
1     0.01% /database/.env
1     0.01% /config/.env
1     0.01% /assets/.env
1     0.01% /app/.env
1     0.01% /apps/.env
1     0.01% /uploads/.env
1     0.01% /sitemaps/.env
1     0.01% /saas/.env
1     0.01% /api/.env
1     0.01% /psnlink/.env
1     0.01% /exapi/.env
1     0.01% /site/.env
1     0.01% /web/.env
1     0.01% /public/.env
1     0.01% /en/.env
1     0.01% /tools/.env
1     0.01% /v1/.env
1     0.01% /v2/.env
1     0.01% /administrator/.env
1     0.01% /NEU/gals/98-schw/tn/20.jpg
1     0.01% /env/.env
1     0.01% /local.env
1     0.01% /test/.env
1     0.01% /blog/.env
1     0.01% /cms/.env
1     0.01% /NEU/gals/81-ruet/tn/14.jpg
1     0.01% /NEU/gals/76-stus/13.jpg
1     0.01% /oeache.php
1     0.01% /SypexDumper/sxd/sxd.js
1     0.01% /dumper/sxd.js
1     0.01% /admin/dumper/sxd.js
1     0.01% /admin/sxd/sxd.js
1     0.01% /backup/sxd/sxd.js
1     0.01% /dump/sxd.js


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08